Általános Szerződési Feltételek

(hatályos 2021. március 1-től)

ÁSZF Letölthető ITT: KLIKK IDE

 

 1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban „ÁSZF”) szabályozzák Demeter Márta egyéni vállalkozó (cím: 1048 Budapest, Külső Szilágyi út 12., e-mail: info@lelekart.hu) (továbbiakban: „Vállalkozó”) által készített egyedi termékek (továbbiakban: „termék”) megrendelésének és elkészítésének szabályait, feltételeit.
 2. A jelen ÁSZF a Vállalkozó által készítendő termékek Megrendelőjével (továbbiakban: „Megrendelő”) kötött szerződésekre terjed ki, melyek a Megrendelő által küldött megrendelések Vállalkozó általi elfogadásával/visszaigazolásával és/vagy Vállalkozó által küldött egyedi ajánlatok Megrendelő általi elfogadásával/visszaigazolásával jönnek létre.
 3. A termék elkészítésének részletes jellemzőit és feltételeit a Vállalkozó és a Megrendelő megrendelések formájában rögzítik.
 4. A termék megrendelésének minősül különösen, ha a Megrendelő a Vállalkozó honlapján lévő megrendelőlapot hiánytalanul kitölti és rákattint a „Küldés” gombra, amely üzenet a Vállalkozó által működtetett e-mail címre érkezik. Ennek során Megrendelőnek meg kell adnia Vállalkozó részére nevét, telefonszámát, a szállítási és számlázási címét, amelyek kezeléséről az Adatkezelési Útmutató tartalmaz tájékoztatást. A kapcsolattartás, egyeztetés és a megrendelés visszaigazolása történhet e-mailben, illetve Messenger üzenetben is. Az automatikus válasz nem minősül a megrendelés visszaigazolásának. Az e-mail-es és Messenger üzenetben elküldött megrendelés és ajánlat elfogadás teljes értékű, szabályos megrendelésnek minősül, melynek visszaigazolásával a felek között szerződés jön létre.
 5. Nem minősül a megrendelés visszaigazolásának – így megrendelésnek sem – ha Vállalkozó a kitöltött megrendelő lappal kapcsolatban – annak egyértelműsítése, pontosítása céljából – további kérdéseket tesz fel Megrendelő részére. A megrendelés kizárólag attól az időponttól érvényes, amikor annak valamennyi részletét a felek tisztázták és a termék díját Megrendelő előre megfizette Vállalkozó részére a Vállalkozó által megadott bankszámlára történő utalással. Közleményben a Megrendelő nevét és a rendelt termék megnevezését vagy számát fel kell tüntetni.

A honlapon közzétett árak nem tartalmaznak ÁFA-t, mivel a Vállalkozó alanyi adómentes.

 1. Vállalkozó a megrendelővel közösen megállapított feltételek és paramétek szerinti termék elkészítésére köteles. A megrendelő a Vállalkozóval közösen megállapított díj határidőben történő megfizetésére és az elkészült termék átvételére köteles.
 2. A megrendeléseket Vállalkozó általában 10 munkanapon belül teljesíti. Vállalkozó részéről teljesítésnek minősül a postára adás, vagy a személyes átvétel lehetőségéről történő értesítés. Egyes esetekben, a munka összetettségének függvényében a teljesítési határidő hosszabb lehet. Vállalkozó minden esetben előre tájékoztatja Megrendelőt az adott termék elkészítési határidejéről. A minimális teljesítési határidőn – 5 munkanap – belüli megrendelések soron kívüli megrendelésnek minősülnek, melyekre Vállalkozó a termék díjának 25%-át jogosult felszámolni, sürgősségi felár jogcímen.
 3. Amennyiben megrendelő a megrendelt termékkel kapcsolatban módosítási igénnyel lép fel és azt Vállalkozó visszaigazolja, a módosuló teljesítési határidőről Vállalkozó ismét tájékoztatja Megrendelőt. Ennek hiányában a 4. pontban meghatározott maximális teljesítési határidő (10 munkanap) az utolsó módosítás időpontjától számítandó.
 4. Megrendelő tudomásul veszi, hogy az általa megrendelt termék paramétereinek módosítására nem minden esetben van lehetőség. A módosítási igény teljesíthetőségéről Vállalkozó jogosult dönteni és amennyiben a módosítás már nem lehetséges, úgy Megrendelő nem jogosult az eredeti paraméterekkel megrendelt termék díjának visszaigénylésére.

Vállalkozó a már megrendelt, de a megrendelést követően módosított megrendelések esetén a termék díjának 30 % -át jogosult felszámítani, módosítási felár jogcímen.

 1. Vállalkozó a Megrendelő igénye szerint a termék készítése során legfeljebb 2 alkalommal lehetőséget biztosít a termék Megrendelő általi ellenőrzésére oly módon, hogy a Megrendelő részére e-mailben/Messengeren fotókat küld a készülőben lévő termékről.
 2. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a termék mintája minden esetben egyedileg, kézzel kerül elkészítésre, ezért a képen/honlapon látható színprofiltól az elkészült termék színe eltérhet. Az ilyen jellegű eltérés ellenére a termék szerződésszerűen teljesítettnek minősül Vállalkozó részéről.
 3. Megrendelő és Vállalkozó a termék típusát, színét előre, a megrendelést megelőzően egyezteti. A termék méretét Megrendelő a honlapon közzétett mérettáblázat alapján tudja kiválasztani. A Megrendelő nem jogosult mérethibára hivatkozással elállni a szerződéstől és visszakövetelni a termék díját, ha a termék méretét az általa közölteknek megfelelően választotta Vállalkozó.
 4. Megrendelő köteles az általa vásárolt terméket rendeltetésszerűen használni és a termék anyagának, a termékbe bevarrt címkén, valamint a kezelési útmutatóban leírtaknak megfelelő módon tisztítani. Vállalkozó a honlapján közzéteszi a termékek kezelési útmutatóját. Megrendelő köteles a terméket ennek megfelelően kezelni, mosni, illetve szárítani. A Vállalkozó által készített egyedi festés – a természetes elhasználódásból eredő kopást leszámítva – nem kopik, nem fakul, színét nem engedi, és nem veszíti, amennyiben a Megrendelő követi a kezelési útmutatóban leírt utasításokat. A kezelési útmutatótól eltérés miatti hibákért – különösen a minta megkopása, foltosodás, rugalmasság vesztés, repedezés, anyag összemenése – Vállalkozó nem vállal felelősséget. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a termék anyagát, minőségét a festett minta nem befolyásolja, ezért az anyag hibájáért, elhasználódádáért Vállalkozó nem felel.
 5. Megrendelő tudomásul veszi, hogy terméket az ő utasítása alapján és kifejezett kérésére és személyére szabva állította elő Vállalkozó.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy Vállalkozó nem felel azért, ha a termék a Megrendelőnek vagy a termékkel megajándékozottnak nem nyeri el tetszését. A termék egyedi jellegére tekintettel az nem cserélhető, nem küldhető vissza és annak díja nem igényelhető vissza.

 1. A termék árára vonatkozóan a Vállalkozó honlapján található árlista irányadó. Az attól eltérő árakat, kedvezményeket, felárakat a felek az egyes megrendelések alkalmával egyeztetik.
 2. A termék átadására – a Megrendelő döntésétől függően – személyesen vagy csomagküldéssel kerülhet sor. A személyes átvételre a Vállalkozó által meghatározott címen van lehetőség. A postai kézbesítés esetén a csomagküldés kézbesítési díja a Megrendelőt terheli.

A csomagküldés kézbesítési díjáról és módjáról a Megrendelő kérésére Vállalkozó részletes felvilágosítást ad.

 1. Vállalkozó az ÁSZF egyoldalú módosításának a jogát fenntartja. Jelen ÁSZF rendelkezései vonatkoznak az ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelésekben nem szabályozott kérdésekre. Amennyiben azonban jelen ÁSZF és az ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelés eltérő rendelkezést tartalmaz, úgy az egyedi megrendelés vonatkozó rendelkezését kell irányadónak tekinteni.
 2. Amennyiben jelen ÁSZF, vagy a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelés egyes rendelkezései vagy rendelkezéseinek egy része érvénytelen vagy végrehajthatatlan lenne, vagy azzá válna, úgy ez nem érinti a megrendelés többi részének érvényességét. Ebben az esetben (akár kiegészítő) értelmezés révén azok a kikötések érvényesek, amelyek a lehető legjobban megfelelnek az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezés(ek) célkitűzésének.
 3. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog szabályai, különösen a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szabályai az irányadók.

LélekArt művészet

Spirituális lélekfestészet.

Pólók, vászontáskák, festmények, workshopok.

Ha a lélek színeit keresed…

Kapcsolat

Email: info@lelekart.hu

Tel: +36 70 415 0859

 

lelekrajz-mini-foglalkozas

You have Successfully Subscribed!