Advent ünnepe, szimbolikus jelentése, belső munka, alkotás

Advent ünnepe, szimbolikus jelentése, belső munka, alkotás

Advent első vasárnapjára ébredtünk ma reggel. Elkezdődik a várakozás időszaka, arra készülünk, hogy megjelenjen a Fény a Lelkünkben, Jézus születése által.

Ez az időszak nagyon fontos minden spirituális ember számára, lehetőséget ad belső erényeink kifejlesztésére.

Szeptember 29-étől, Szent Mihály ünnepétől elindulunk a sötétség felé, egyre rövidülnek a nappalok, sötétebb lesz napról napra, ami megpróbál minket, megnehezítve az életünket, mind kívül, mind önmagunkban belül. Advent alatt ez az energia még nehezebbé teszi a várakozás időszakát, mert ahogy szokták mondani: „napfelkelte előtt a legsötétebb az éjszaka”. Ezt éljük meg advent alatt is. De a cél az, hogy tudatos belső munkával, megdolgozva önmagunk kihívásait, alacsonyabban működő részeinket megtisztítva és a fénybe emelve megszülessen a Lelkünkkel, a Fénnyel való kapcsolat.

Ez a szimbolikus várakozás, próbára tesz bennünket ebben a négy hétben. Nem véletlen, hogy végbemennek ezek a folyamatok rajtunk. Mindenből tanulunk és mindent megtanulunk magunkról, ha tudatosan koncentrálunk a napok folytonosságára, folyamatára, bennünk megjelenő kihívásokra.

Az adventi időszakban minden segítő energia, angyal – aki addig mellettünk volt – hazatér a fénybe. Ez egy magányos elhagyatottság érzéssel párosul bennünk. De nem maradunk teljesen egyedül, mert minden héten társul hozzánk egy segítő, egy angyal, egy pozitív erő.

 1. héten: Mihály Arkangyal
 2. héten: Melkizédek Arkangyal
 3. héten: Metatron Arkangyal
 4. héten: Jézus

Felerősödik bennünk a belső munka iránti vágy advent négy hetében. Minden héten új kihívások, próbák kerülnek elénk. Ez által nagy lehetőséget adva a szellemi, lelki fejlődésre.

Minden egyes gyertya meggyújtása fényt ad, világít ezen az úton számunkra. A gyertyák jelentéstartalommal bírnak, amelyek támaszt adnak a hetek során, hogy követni tudjuk Lelkünk útját, spirituális fejlődésünket, önmagunk megismerését, fejlesztését.

Négy gyertya, négy jelentés, négy erény

A Wikipédia szerint: „A négy gyertya advent négy hetét és ezenfelül négy fogalmat jelképez: 1. hit, 2. remény, 3. öröm, 4. szeretet. A római katolikus hagyományban ezen felül egy-egy személyre vagy közösségre is utalnak:

 1. gyertya: Ádám és Éva – mint akiknek elsőként ígérte meg Isten a megváltást (hit)
 2. gyertya: zsidó nép – amelynek megígérte, hogy közülük származik a Messiás (remény)
 3. gyertya: Szűz Mária – aki megszülte a Fiút (öröm)
 4. gyertya: Keresztelő Szent János – aki hirdette Jézus eljövetelét, és készítette az utat az emberek szívéhez (szeretet)”

 

Négy hét, négy erény és kísértés, spirituális szempontból:

Első hét: Igazságosság vs. Igazságtalanság

Második hét: Mértékletesség vs. Mohóság

Harmadik hét: Bátorság vs. Félelmek

Negyedik hét: Bölcsesség vs. Tudatlanság

 

Testeink szintjén a négy hét:

 1. hét: Fizikai test
 2. hét: Éteri test
 3. hét: Asztrális test
 4. hét: ÉN

Első hét:

A HIT gyertyája, az Igazságosság erénye, fizikai szintű megpróbáltatások, kihívások:

Megpróbál minket – kihívásként – az Igazságtalanság. Ismerjük meg a kozmikus igazságot, hogy ezek a próbák ne billentsenek ki hitünkből bennünket. Tudjuk milyen Igazságok mentén éljük az életünket. Fejlesszük ki életünkben az Igazságosság erényét, váljunk nyitottá a kozmikus igazságra, adjuk át magunkat ennek a folyamatnak, engedjük be életünkbe.

 A HIT-ünk, a Kozmikus Igazságosság van górcső alatt a fizikai világunkban.  Tudunk-e hittel, előre figyelni, önmegfigyeléseket folytatni? Aggodalmaink milyen mértékben jelennek meg, mennyire próbálnak meg minket? Ez egy kutató munka része is lehet, de tudatos önmegfigyeléssel bátran szembenézhetünk nehézségeinkkel. Aktív, energikus erőnkkel, hitünkkel megpróbálhatunk tudatosan változtatni a berögződéseinken és elébe menni egy jobb élet reményének, lehetőségének. Kelljünk hát fel és lépjünk egyet előre önmagunkban! Tanácsoljuk magunknak, hogy másként lépek rá az utamra, másként tudok hozzáállni a dolgokhoz az életben! „Most változtatok és egy dolgot másként csinálok.” Ha tudod, hogy várod ezt az időszakot, de tudod, hogy megpróbál téged, akkor készülj rá! Szülessen meg egy terv, amiben tudatosan figyeled az életedet a változásaidat, a reakcióidat. Ez a hét a hit, a tudatos változás próbaja. Lépj ki a komfortzónádból és ne engedd meg magadnak, hogy benne maradj! Tudatos változtatással minden út eléd tárul. Ismerkedj magaddal, a változásaiddal, az aggodalmaiddal, és amikor tanítod magad, nyisd ki a szívedet, a vállalásaidat és tanulj meg új utakon járni. Ne csak a régit kövesd, az újat is lépd meg, bátran, letisztítva berögződéseidet és tanulva abból, amit eddig megismertél magadban. Engedd meg magadnak, hogy a Kozmikus Igazság a részed legyen.

Rajzold ki magadból a HIT gyertyáját, az Igazságosság erényét, alkosd meg ez által az új útadat. Legyen egy képed arról, hogy neked milyen ez a mai nap, mit hoz el neked Advent első vasárnapja és hogyan folytatod a hétköznapokban!?

Második hét:

REMÉNY gyertyája, a Mértékletesség erénye, éteri testhez kapcsolódó kísértések, kihívások:

Megpróbál minket a Mohóság ezen a héten. Sokféleképpen beférkőzhet az életünkbe, bármilyen dolog túlzott hajszolásában is megnyilvánulhat. Túl sokat eszünk, mértéktelenül habzsolunk vagy sokat végzünk olyan dolgokat, mint pl. tévé nézés esetleg sokat beszélünk feleslegesen, netán kimerítjük az erőinket, ezáltal hamarabb elfáradunk. Regenerálódnunk kell ezen a héten, böjtölni, kevesebbet enni, tévézni, beszélni. Még nincs itt az ideje a lakomáknak, de itt az ideje mértéket tartani mindenben, ami túlzóan jelenik meg az életünkben. Reménykedve abban, hogy megfogtuk az elszabadult energiáinkat és megzaboláztuk azokat. Ne féljünk attól, hogy nem fog sikerülni, reménykedjünk Isten támogatásában, segítségnyújtásában, abban, hogy erőt ad nekünk, hogy kitartsunk a nehéz napokban.

Kapcsolhatunk alkotást ehhez a kihíváshoz is. Hogyan ábrázolnád ezt a hetet, a Remény gyertyáját és a Mértékletesség energiáját az Adventi koszorúdon?

Harmadik hét:

ÖRÖM gyertyája, a Bátorság erénye, asztrál testhez kapcsolódó kihívások, megpróbáltatások:

Ezen a héten az aggodalmak, félelmek uralkodhatnak el rajtunk. Mintha megvadulna minden gondolat, érzés, akarat bennünk és uralkodni szándékozna felettünk külön-külön. Legyünk tudatosak érzésinkre, gondolatainkra, akaratunkra, ne hagyjuk, hogy dúvad módjára irányítsanak. Szelídítsük meg őket, hogy ne az uralom legyen a fő szempont, hanem az együttműködés, közösen munkálkodni a jó dolgokon. A zabolázatlan, vad erővel szemben egy teljesebb, tisztább érzéssel, gondolattal, akarattal működtetni lényünket. Az ösztöneink okozhatnak olykor fejfájást az életünkben, de ezt a csapatot összehangoltan mozgatni, már egy letisztultabb, tudatosabb önvalóval találkozhatunk, aki eggyé válva részeivel, jó úton halad a fejlődése útján. Vagyis a gondolat, az érzés, az akarat nem külön-külön, hanem összehangoltan, együttműködve dolgozik minden teljességet megélt emberben. A cél, a csodálatos összhang, a Lelki egyensúly létrehozása.

Alkosd meg a benned élő ÖRÖM-öt, BÁTORSÁG -ot, mint harmadik gyertyát és harmadik erényt az adventi koszorúdon! Ahogy előrébb olvashattad, ez a gyertya Szűz Máriát is szimbolizálja.

Negyedik hét:

SZERETET gyertyája, a Bölcsesség erénye, Énünk kihívása, próbatétele:

Ezen a héten énünk próbatétele a Tudatlanságunk lehet a fókuszunkban. Szembe találhatjuk magunkat az emlékezés küszöbőrével, ahol két kihívás is megjelenhet: az illúzió, amiben élünk és ahogy megkerüljük az előttünk álló kaput. Nem, mint lehetőség, hanem mint lehetséges jólétként szemléli ezt az énünk. Bár itt van egy kapu, a fejlődés lehetősége, de most másként akarok bejutni, megkerülve a kaput. Nem hátrálok, hanem belevágok az illúziók világába és átjárom az átjárhatatlant. De ez egy csapda, mert mi van, ha nincs szellemi fejlődés? Akkor is így akarom, mert anélkül, hogy bejártam volna a szellemi fejlődésem rögös útját, akkor is be akarok jutni az illúziók világába, mert a kísértés beenged. Ha tudatosan választom a könnyebb utat az életben, nem biztos, hogy a helyes ösvényen járok. De ha megtalálom megfelelő irányt, ami a fejlődésem útján tart, akkor ne akarjak kerülő utakon át bejutni egy olyan valóságba, ami nem igaz. Igaz? 😊 Minduntalan harcolunk az életben valakivel, valamivel, de ha van egy meggyőződésünk, amelyben ott van a tudatunk, maradjunk azon az ösvényen és ne a könnyűt és a szépet válasszuk rögtön, nézzünk a kísértések mögé és tereljük fénybe a tudásunkat, vállalásunkat. Tudatosan fejlődve haladjunk előre. A legfontosabb, szerezzük meg szellemi bölcsességünket és tartsuk is meg azt. Hamis illúzióktól és kecsegtető ajánlatoktól mentesen éljük életünket. Legyünk önazonosak és hűek igaz valónkhoz, valós isteni lényünkhöz!

Az utolsó gyertya lángját is jelenítsd meg egy rajzban. Milyen a SZERETET lángja, milyen a Tudatosságod számodra? Alkoss ebben a négy hétben, mert a gyertyákat így is meggyújthatod, legyen bátorságod tudatosan végig vinni ezt a négy hetet és mint műalkotás, alkosd is meg, rajzold is le magadnak, átdolgozva a benned élő alkotó részeden.

Kihívásnak tűnhet minden, amit itt olvasol, de legyen inkább öröm benned, hogy feltárhatod és letisztíthatod mindazt, ami benned munkálkodik, amivel ide születtél a földre.

Ez a négy hét, ez a négy alappillér, négy erény, ami segíti, stabilizálja spirituális életünket. A Fény, ami karácsonykor születik, így válik lényünkké, eggyé velünk és mi is a Mindenséggel.

 

Alkossuk meg saját rajzos, adventi koszorúnkat, ezzel még közelebb kerülve az erények fejlesztéséhez, megdolgozásához, önnön erőinkkel való találkozáshoz. Minden egyes vasárnap, hagyd, hogy formálódjon a kezeid alatt ez a spirituális koszorú és töltődj energiájával, alkosd szabadon, hogy kiemeljen az esetleges nehézségekből, töltődj fel és megdolgozva magadon ezeket a részeket egy csodálatos jövőképet teremthess.

Áldott Adventi ünnepeket kívánok!

Márta

(A képek a https://hu.pinterest.com/ oldalról vannak)

Érdekel a spirituális alkotás?

Szeretnél Te is megismerkedni a lélekrajz csodálatos világával vagy elsőként értesülnél legújabb festményeimről, alkotásaimról?

Csatlakozz hozzánk, legyél te is a Lélekart közösség tagja:

lelekrajz-mini-foglalkozas

You have Successfully Subscribed!